गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

म्याग्दी, वेनी

animated national flag

आ व २०८०।८१ को कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचनाआ व २०८०।८१ को कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना 

Download: आ व २०८०।८१ को कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना