गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

म्याग्दी, वेनी

animated national flag

कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचनाकार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना