गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

म्याग्दी, वेनी

animated national flag

आ ब २०७८/०७९ को संघिय सशर्त अन्तर्गतका अनुदानमा वितरण गरिने कार्यक्रमहरुको लागि प्रकाशित सुचनाDownload: आ ब २०७८/०७९ को संघिय सशर्त अन्तर्गतका अनुदानमा वितरण गरिने कार्यक्रमहरुको लागि प्रकाशित सुचना